Historisk arkiv

Overlevering av Personvernkommisjonens sluttrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Personvernkommisjonen overleverer tirsdag 13. januar kl. 12.30 sin utredning ”Individ og integritet” til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Personvernkommisjonen overleverer tirsdag 13. januar kl. 12.30 sin utredning om personvern i det digitale samfunnet til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Det vil bli en kort gjennomgang av de ulike hovedtemaene, deretter kommentarer og refleksjoner ved professor Jon Bing og Datatilsynets direktør Georg Apenes. Pressen er hjertelig velkommen.

Overleveringen vil også bli sendt direkte på nett-tv på regjeringen.no.

Sted: Auditoriet i  R5, Akersg. 59
Tid: Tirsdag 13. Januar kl. 12.30

Pressekontakt:
Senior kommunikasjonsrådgiver Ragnvald Berggrav: 22 24 48 27 / 924 55 337

Se også:
Nettsidene til Personvernkommisjonen