Historisk arkiv

Lunde leder av Personvernkommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Tidligere stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde er oppnevnt som leder av den nye personvernkommisjonen. Med seg i kommisjonen får hun blant annet advokat Michael Tetzschner, universitetslektor Gisle Hannemyr og tidligere sjefredaktør i Adresseavisa, Gunnar Flikke.

-Vi har lagt vekt på å finne medlemmer som samlet representerer et bredt utvalg av kompetanse, sektorer og erfaring. Vi ønsker en bred debatt og en synliggjøring av de utfordringer vi står overfor med hensyn til personvern. Med denne kommisjonen er jeg sikker på at utgangspunktet er det beste, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys da hun fredag kunne presentere kommisjonens leder for pressen.

Personvernkommisjonen skal ta for seg den sårbare stillingen personvernet har i møte med den teknologiske utviklingen og komme med forslag som kan bidra til å styrke enkeltmenneskets integritet og rett til privatliv. I mandatet er det lagt vekt på at kommisjonen skal ha en vid tilnærming. De skal stå fritt til å tolke dilemmaer og utfordringer innenfor hele personvernområdet, og regjeringen har derfor bevisst unngått å ta opp konkrete problemstillinger og dilemmaer i mandatet.

Det forventes at kommisjonen skal levere en rapport med konkrete forslag til løsninger på viktige problemstillinger i begynnelsen av desember 2008.

Kommisjonens medlemmer:

 • Leder: Kjellbjørg Lunde
 • Lee Bygrave, førsteamanuensis (UiO)
 • Mari Bø Haugstad, dommer,
 • Henriette Sinding Aasen, professor dr. juris (UiB,)
 • Sandra Qian Xiao, direktør, (Canal Digital)
 • Gisle Hannemyr, universitetslektor (UiO),
 • Rune Fløisbonn, avdelingsdirektør Kripos,
 • Kjersti Fjørtoft, forsker, (filosofi / etikk v/UiT)
 • Hans Antonsen, daglig leder,
 • Michael Tetzschner, advokat
 • Gunnar Flikke, redaktør, (Adresseavisa)
 • Gro Snortheimsmoen Bergfjord, pasientombud i Rogaland,
 • Grete Myhre, direktør for Statens havarikommisjon for transport
 • Ann Rudinow Sætnan, førsteamanuensis dr. polit. (NTNU)
 • Inge Carlén, styremedlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Mandat for Personvernkommisjonen (PDF)

Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde.

Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde.