Historisk arkiv

Fornynings- og administrasjonsdepartementet og Microsoft lanserer initiativ om gratis taleprogram til Microsoft Windows

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49/2006
Dato: 28.11.06
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Jan-Anders Dam-Nielsen, t. 415 07 554

Fornynings- og administrasjonsdepartementet og Microsoft lanserer initiativ om gratis taleprogram til Microsoft Windows

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har tatt et initiativ overfor Microsoft for å få tilrettelagt norsk taleprogramvare, såkalt talesyntese, på bokmål og nynorsk for Windows. Microsoft har tatt utfordringen. I løpet av 2007 vil norske Windows-brukere kunne laste ned programvare for talesyntese til sin datamaskin uten ekstra kostnader

- Arbeidet med digital inkludering står helt sentralt for meg og resten av regjeringa, og jeg er derfor veldig glad for at Microsoft Norge har vist interesse for å imøtekomme oppfordringen min, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Norge blir et av de aller første landene i verden med et fritt tilgjengelig nasjonalt talesynteseprogram, og det er vi selvsagt stolte av, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Knut Morten Aasrud.

Med talesyntese er det mulig å merke et tekstområde på dataskjermen og få teksten opplest i datamaskinens høyttaler. Teknologi for talesyntese har vært tilgjengelig i flere år, men bare gjennom å kjøpe tilleggsprogrammer og spesialavtaler for spesielle grupper.

Talesyntese er nyttig både for blinde, svaksynte og brukere med generelle lese- og skrivevansker. Det er antatt at 130 000 i Norge har alvorlige synsproblemer, og undersøkelser viser at opp mot 400 000 har så store lese- og skrivevansker at de har problemer med å fungere i arbeidslivet. Talesyntese vil også være nyttig i språkopplæringen for mennesker med norsk som fremmedspråk.

Det er bare for engelsk og kinesisk at talesyntese i dag er tilgjengelig i Windows. Det foreligger i tillegg planer for tysk, fransk og spansk. Norsk vil dermed være blant de aller første språk i verden som får gratis talesyntese tilgjengelig. Programvaren vil beherske både bokmål og nynorsk.

Microsoft gjør løsningen tilgjengelig i samarbeid med programvareselskapet LingIT og NTNU. Teknologien som løsningen bygger på heter Talsmann, og er utviklet av Telenors forsknings- og utviklingsavdeling.

- Dette er et godt tegn på at vi som IT-nasjon ligger i fremste rekke internasjonalt når det gjelder elektroniske løsninger og digital inkludering, sier Grande Røys.

Fornyings- og administrasjonsministeren legger om kort tid frem den første helhetlige stortingsmeldinga om IKT i historien. En viktig del av denne stortingsmeldinga vil være å sikre en grunnleggende rett til å være inkludert i den digitale hverdagen.