Historisk arkiv

Forlenger helikopterbidraget i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge forlenger sitt helikopterbidrag for medisinsk evakuering i Meymaneh, Afghanistan, med ett år. Bidraget blir da stående frem til oktober 2010.

Foto: Luftforsvaret

- Helikopterbidraget er svært viktig for sikkerheten til de norske styrkene i Afghanistan. Helikoptrene sikrer god og effektiv medisinsk evakuering for soldatene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Høsten 2007 ble det bestemt at PRT Meymaneh skulle få et helikopterbidrag for en periode på 18 måneder, fra 1. mars 2008 til 1. oktober 2009. Nå blir det forlenget til 1. oktober 2010. Styrkebidraget vil bli videreført i samme størrelse som i dag, med tre helikoptre og om lag 60 personell.

Helikoptrene er stasjonert sammen med det norskledede PRT i Meymaneh og har som hovedoppgave å støtte disse. I tillegg vil helikoptrene ha muligheten til å støtte andre allierte, afghanske sikkerhetsstyrker og sivile.

Økt trussel
- Behovet for en slik kapasitet har økt med det økende trusselnivået i Afghanistan, og spesielt med tanke på at PRT Meymaneh har overtatt ansvaret for det urolige distriktet Ghwormach. Norge har også sendt et opplæringslag, en OMLT, til en afghansk bataljon som først og fremst skal operere i de vestlige delene av Faryab og Ghwormach, sier forsvarsministeren.

Dersom helikopterbidraget hadde blitt trukket tilbake, ville det begrenset muligheten de norske styrkene har til å operere i området.

Forutsigbarhet
Den tidlige beslutningen kommer for å gi Forsvaret forutsigbarhet og muligheten til å planlegge på lang sikt.
- Vi ønsker å minimere konsekvensene bidraget eventuelt vil gi for beredskapen her hjemme, sier forsvarsministeren.

Helikopterbidraget har hatt til nå hatt 28 skarpe helikopteroppdrag i Afghanistan. Det vil si at de har hentet ut skadde fra operasjonsområdet, samt hatt ambulanseoppdrag mellom Meymaneh og sykehuset i Mazar-e Sharif. Bidraget har hatt meget høy tilgjengelighet i løpet av tiden i Afghanistan.