Historisk arkiv

Ny motordel til F-35 levert fra norsk bedrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Onsdag 29. mai leverte GKN Aerospace Norway første del under en ny kontrakt til produksjonen av F-35-motoren i USA. Dette ble markert med en seremoni i bedriftens produksjonslokale i Kongsberg, hvor også representanter for motorprodusenten Pratt & Whitney og Forsvarsdepartementet deltok.

Leveransen ble markert ved at avdelingsdirektør Johnny Marton Otterlei fra Forsvarsdepartementet og Ed O'Donnell, visepresident hos motorprodusenten Pratt & Whitney skrudde den siste skruen i kassen som skal frakte delen til USA. Også til stede (f.v.) var Tyler Evans fra P&W, samt Robert Grepperud, Odd Tore Kurverud, Gisle Haugane, Tore Nymoen, og Odd Terje Lium fra GKN. (Foto: Ståle Weseth, Laagendalsposten)

Onsdag 29. mai leverte GKN Aerospace Norway første del under en ny kontrakt til produksjonen av F-35-motoren i USA. Dette ble markert med en seremoni i bedriftens produksjonslokale i Kongsberg, hvor også representanter for motorprodusenten Pratt & Whitney og Forsvarsdepartementet deltok.

- Det er svært gledelig at GKN med dette befester sin posisjon som en viktig leverandør til F-35 og F-135-motoren. Dette er en kontrakt med et samlet potensiale på over 3 milliarder kroner, så dette er et tydelig eksempel på den verdiskapningen regjeringen ønsker å skape som en del av anskaffelsen av F-35, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet var representert under seremonien av avdelingsdirektør Jonny Marton Otterlei, som leder arbeidet med å bygge et bredere og tettere industrisamarbeid for norsk forsvarsindustri, et arbeid som fortsatt vil prioriteres høyt i tiden fremover.

 - Norske myndigheter vil fortsatt aktivt promotere og støtte GKN Aerospace Norway og andre norske bedrifter i arbeidet med å vinne nye F-35 kontrakter. Jeg er overbevist om at det sterke og nære samarbeidet mellom Pratt & Whitney og GKN Aerospace Norway vil føre til flere konkrete resultater i årene som kommer, sier statssekretæren.

Motordelen som ble levert onsdag er en såkalt «diffuser case», og leveres under en kontrakt som ble underskrevet i mai 2011. Fra før leverer GKN akslinger til motoren, som skal monteres i samtlige av de rundt 3000 F-35 som ventes produsert over de neste to tiårene. Ed O’ Donnell fra Pratt & Whitney fremhevet under seremonien det langvarige og gode samarbeidet med GKN og takket for leveransen. Sammenlignet med sivile fly har F-35 kun en motor, noe som stiller svært høye krav til kvalitet i alle produksjonsleddene. At et norsk selskap har blitt valgt til denne leveransen er derfor et viktig kvalitetsstempel fra programmet og Pratt & Whitney.

- Leveransen var en viktig milepæl for GKN og vi er stolte av å være en leverandør til Pratt & Whitney og F-35-programmet sier administrerende direktør i selskapet, Odd Tore Kurverud.

Fakta om selskapene:

GKN Aerospace Norway het tidligere Volvo Aero Norge, men byttet navn etter at det 1. oktober 2012 ble tatt over av det engelske selskapet GKN Aerospace. Bedriften har ca. 500 ansatte og er den eneste norske bedriften som er involvert i produksjon av F135-motoren til Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney har levert motoren til de norske F-16-flyene og AIM Norway har hatt ansvaret for å understøtte disse motorene de siste 30 årene. Pratt & Whitney har også utviklet motoren for alle tre versjonene av jagerflyet F-35. Pratt & Whitney er en del av det verdensomspennende selskapet United Technologies Corporation. Konsernet har ca. 200 000 ansatte og en omsetning på 58 mrd. US dollar. United Technologies er den nest største leverandøren til F-35-programmet etter Lockheed Martin.