Historisk arkiv

Norsk-svensk samarbeid om fremtidens artilleri – invitasjon til signering av avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Pressen inviteres til å overvære signeringen med en påfølgende pressekonferanse. Avtalen signeres kl. 15.30 på Gardermoen militære flystasjon med en påfølgende pressekonferanse på inntil 20 minutter. Oppmøte ved vakta utenfor Gardermoen militære flystasjon onsdag 30. mai kl 15.00. Det blir muligheter for å ta bilder.

Forsvarsdepartementet inngår onsdag den 30. mai en avtale med den svenske Försvarsmakten om samarbeide innen utvikling og produksjon av artilleristyrker til sine landstyrker. Forsvarssjef Sverre Diesen og den svenske Överbefälhavaren Håkan Syrén signerer avtalen, som kan gi betydelig gevinst så vel innenfor operativt samarbeid, utdanning, øving og logistikk som for de to landenes industri.

Pressen inviteres til å overvære signeringen med en påfølgende pressekonferanse.
Avtalen signeres kl. 15.30 på Gardermoen militære flystasjon med en påfølgende pressekonferanse på inntil 20 minutter. Oppmøte ved vakta utenfor Gardermoen militære flystasjon onsdag 30. mai kl 15.00. Det blir muligheter for å ta bilder.

Bakgrunn
Avtalen innebærer et betydelig gjennombrudd for det praktiske militære samarbeidet mellom Norge og Sverige. I tillegg kan dette åpne nye markeder for begge lands forsvarsindustri. Avtalen vil følges opp av underliggende del-avtaler som sikrer den økonomiske balansen mellom landenes myndigheter og industrier.

Begge land skal i nær fremtid modernisere sine artillerisystemer og investere betydelige beløp i nye artillerikanoner med ammunisjon og logistikkstøtte. Norsk industri ved Kongsberggruppen og NAMMO er delaktig med noen av sine produkter, blant annet et databasert våpenstyringssystem og fjernkontrollert våpenstasjon for selvforsvar. Svenske BAE Systems Bofors sin artillerikanon ”ARCHER” danner kjernen i det materiellmessige samarbeidet. ARCHER er en hjulgående dumper med en avansert artillerikanon om bord. Om videreutviklingen av ARCHER er vellykket vil Norge så vel som Sverige gjøre store investeringer i ildstøttesystemer av denne type til sine landstyrker.

- Dette gir økt sikkerhet og kampkraft for våre styrker i situasjoner der dette skulle bli nødvendig, i vårt hjemlige forsvar eller ute i internasjonale operasjoner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet:
Oberst Trond Lundberg
Mobil: 97049725

Kontaktperson ved Gardermoen mil flystasjon:
Major Kaj Eigeland
Mobil: 90904873