Forsiden

Historisk arkiv

Norsk fregatt til EU anti-piratoperasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å sende en norsk fregatt for inntil seks måneders deltagelse i EUs maritime operasjon for bekjempelse av piratvirksomhet utenfor Somalia.

Regjeringen har besluttet å sende en norsk fregatt for inntil seks måneders deltagelse i EUs maritime operasjon for bekjempelse av piratvirksomhet utenfor Somalia. Planlegging og klargjøring av fregatten vil nå bli iverksatt, med sikte på å deployere fregatten fra august i år.

Foto: Erik Drabløs, Forsvarets mediesenter
Generalinspektør i Sjøforsvaret, Haakon Bruun-Hanssen, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, næringsminister Sylvia Brustad og Malin Stensønes i Norges Rederiforbund. Foto: Erik Drabløs, Forsvarets mediesenter.


Piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia utgjør en betydelig trussel for humanitære forsyninger til Somalia og for internasjonal skipsfart. Militær tilstedeværelse er en viktig del av tiltakene for å bekjempe piratvirksomheten, og flere nasjonale og flernasjonale maritime operasjoner er iverksatt. Som stor skipsfartsnasjon er det naturlig at Norge deltar i arbeidet med å beskytte internasjonal skipsfart. Om lag 1000 norskkontrollerte skip passerer årlig gjennom farvannene utenfor kysten av Somalia. En rekke norske skip er blitt angrepet, men til nå er ingen av dem blitt kapret.

Styrken i Operasjon ATALANTA består foreløpig av fartøyer og overvåkningsfly fra Hellas, Storbritania, Frankrike, Spania, Italia og Tyskland. Styrken vil fra august bli ledet av et nederlandsk marinefartøy. Operasjonen ledes fra et britisk oppsatt hovedkvarter. Norsk deltakelse i denne operasjonen vil innebære direkte støtte til FNs innsats og supplere Norges eksisterende politiske og humanitære engasjement i landet. Flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ligger til grunn for anti-piratoperasjonene utenfor Somalia.

 

 Foto: Forsvaret
KNM Fridtjof Nansen skal delta i EUs maritime operasjon utenfor Somalia. Foto: Sjøforsvaret.