Historisk arkiv

Marinejegerkommandoen på beredskap fra i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fra i dag er Marinejegerkommandoen (MJK) på beredskap. Dette gjør at de raskt ville kunne bistå politiet i løsningen av kontraterror-oppgaver, og at Forsvarets egen beredskap blir styrket.

Regjeringen har siden 22. juli 2011 jobbet iherdig med å forbedre den nasjonale beredskapen. Mange tiltak har vært igangsatt, og beredskapen er betydelig styrket på mange områder.
- I dag går Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap. Dette innebærer at de i løpet av kort tid skal kunne settes inn både som bistand til politiet og ved behov for rask militær inngripen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde sammen med spesialstyrkesoldater fra FSK og MJK
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde sammen med spesialstyrkesoldater fra FSK og MJK (Torbjørn Kjosvold, FMS)

Marinejegerne er eksperter på maritime oppgaver som for eksempel bording av skip, men de er mest av alt høyt utdannede soldater som kan settes inn i en hvilken som helst operasjon. Avdelingen har vært i Afghanistan flere ganger og har opparbeidet seg betydelig kompetanse og erfaring fra sine oppdrag der. De har også deltatt i operasjonen i Adenbukta for å bekjempe piratvirksomhet.

- Avdelingen feirer sitt 60-års jubileum i år. Det er altså en tradisjonsrik og erfaren avdeling som nå settes på beredskap, sier Strøm-Erichsen.

Operatører fra MJK støtter fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta
Operatører fra MJK støtter fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta (Eskil Sivertsen, FD)

Avdelingen har i dag hovedsete på Haakonsvern, men har også treningsbase ved Ramsund. I tillegg til marinejegerne er også Forsvarets spesialkommando (FSK) på beredskap. Både FSK og MJK øver med politiet for å sikre seg at man raskt og effektivt kan løse oppdragene.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med sjef MJK TOm Robertsen avbildet på Haakonsvern marinebase Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med sjef MJK Tom Robertsen ved Haakonsvern marinebase (foto: FD).