Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bergen – en forsvarsby for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil sikre et Forsvar i aktivitet. Det betyr at fartøyene skal seile langs kysten og på havet, flyene skal fly og soldatene skal være ute i felt. Da trenger vi noen færre, men sterke baser. Bergen og Haakonsvern skal styrkes som et kraftsentrum i fremtidens forsvar. Kronikk i Bergens Tidende, 20. juni 2008.

Regjeringen vil sikre et Forsvar i aktivitet. Det betyr at fartøyene skal seile langs kysten og på havet, flyene skal fly og soldatene skal være ute i felt. Da trenger vi noen færre, men sterke baser. Bergen og Haakonsvern skal styrkes som et kraftsentrum i fremtidens forsvar.

Av statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Regjeringen ønsker et forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser. Det sikres gjennom den nye langtidsplanen for 2009-12, som ble vedtatt i Stortinget 19. juni.

Regjeringens hovedmål er å videreutvikle et forsvar som er i stand til å møte utfordringene i raskt skiftende omgivelser. Forsvaret skal verne om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Forsvaret skal være i aktivitet: Vi skal ha fartøyene langs kysten og på havet, flyene i lufta og landstyrker ute i terrenget. Forsvaret skal være i stand til å takle de utfordringene som oppstår, når de oppstår. Vi skal være der det trengs, når det trengs.

For å sikre at Forsvaret har evne til dette, er vi nødt til å bruke mer ressurser på den operative virksomheten. For å klare å oppnå en god balanse, må vi konsentrere virksomheten om færre, men sterkere baser og leire.

Moderne marine
Når vi i dag besøker Bergen, ser vi at Haakonsvern er viktig for byen, men også for Norge. Her har Sjøforsvaret sitt absolutte sentrum. Slik er det i dag, og i årene som kommer blir basen enda viktigere.

Hit kommer nye fregatter med helikoptre om bord. Hit kommer de nye fartøyene i Skjold-klassen, som spesielt er gode på kystnære operasjoner, men som også har bedre havgående egenskaper enn de gamle MTB’ene. Slik er disse fartøyene viktig både i et nordområdeperspektiv, men også for hele kysten vår. Her har også de andre fartøyene i Kysteskadren sin hjemmebase. Ubåter og mineryddere, marinejegere og minedykkere, logistikk og sjøheimevern – marinemiljøet i Bergen er sterkt og solid.

I løpet av de neste årene får Marinen en vesentlig bedre operativ evne. Norge får en av verdens mest moderne mariner, og en av verdens mest moderne marinebaser.

Samtidig styrkes Kystvakten. Nye fartøyer og helikoptre og en modernisert flåte skal gjøre Kystvakten i stand til å løse sine oppgaver langs kysten og på havet på en enda bedre måte. Vi har et sjøforsvar som vi kan være stolte av!


Samles i Bergen
I den nye langtidsplanen for Forsvaret har Regjeringen lagt opp til en klar styrking av Bergen som forsvarsby. Generalinspektøren for Sjøforsvaret flytter til Bergen, for å lede sine mannskaper der hovedtyngden av virksomheten er. Rekruttskolen for Sjøforsvaret flyttes fra Madla til Bergensområdet. Også befalsskolen for Sjøforsvaret legges til Bergen. Sjøkrigsskolen bevares i byen. Dermed sikrer vi at hele utdanningsløpet, fra soldat til offiser, finnes i Bergen. Det gir gode muligheter for den enkelte, som kan utdanne seg, arbeide – ja nærmest ha hele karrieren sin innenfor samme område, om man ønsker det. Det gir gode muligheter for Sjøforsvaret, som får samlet kompetansen og fasilitetene. Og det gir gode muligheter for Bergen, som får flere arbeidsplasser og ytterligere ressurser, noe som også kommer det lokale næringslivet til gode.

Regjeringen har også sørget for at tørrdokken på Haakonsvern utvides. Vi har dermed sikret oss at de nye, store fregattene skal kunne vedlikeholdes og holdes i god stand på Sjøforsvarets hovedbase. Forsvarets logistikkorganisasjon er allerede sterkt representert på Haakonsvern.

På denne måten får vi samlet store deler av Sjøforsvaret innenfor samme område. Det gir et robust kompetansemiljø, med styrke til å takle skiftende utfordringer. Det gir forutsigbarhet, både for personellet og lokalsamfunnet. Og det gir trygghet for både Sjøforsvaret og Bergen.

Tidløst behov for sikkerhet
Den nye langtidsplanen er en plan for oppbygging av Forsvaret. Den viderefører moderniseringen av Forsvaret som ble startet av Stoltenberg I-regjeringen, og styrker Forsvaret for nye utfordringer.

Regjeringen ønsker et forsvar i balanse, et forsvar som er bredt forankret i samfunnet og som er i stand til å løse sine oppgaver på en god måte. Norges behov for sikkerhet og trygghet er tidløst, men stadige endringer i omgivelsene stiller nye krav til Forsvaret. Med den nye langtidsplanen skal Forsvaret være godt rustet til å møte disse.

Vi er i ferd med å få et Sjøforsvar som gir oss et godt grunnlag for å kunne hevde Norges interesser langs kysten og i det enorme havområdet vi rår over - et område på som er seks-syv ganger større enn vårt landterritorium. Bergen har en lang og stolt tradisjon som forsvarsby, og vil være sentrum for Sjøforsvaret også i fremtiden.

Regjeringen styrker Forsvaret - og Bergen som forsvarsby.

(Kronikk i Bergens tidende, 20. juni 2008)

 

 

Til toppen