Historisk arkiv

Barn fjernes fra skattelistene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å fjerne all informasjon om barn under 13 år, og å fjerne opplysninger som kan identifisere barn mellom 13 og 16 år som står oppført uten foreldre.

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å fjerne all informasjon om barn under 13 år, og å fjerne opplysninger som kan identifisere barn mellom 13 og 16 år som står oppført uten foreldre.

Forrige uke ble Finansdepartementet gjort oppmerksom på at man ved hjelp av søk i skattelistene kan finne ut hvem som er fosterbarn og ikke. Dette er svært uheldig, og Skatteetaten har nå jobbet med å fjerne disse opplysningene. Endringen er gjort, og det vil ikke være mulig å finne ut hvem som er fosterbarn i årets skattelister.

- Jeg er glad for at vi ble gjort oppmerksom på denne saken, og at vi har innført et unntak for alle barn under 13 år og de barn som er 13 til 16 år som står oppført uten foreldre. Ettersom skattelistene for 2008 offentliggjøres 21. oktober har det vært viktig for oss å få endret dette så raskt som mulig, sier statssekretær Geir Axelsen.

I dag offentliggjøres som kjent ikke opplysninger i skattelistene om personer som bor på institusjon eller som er i fengsel. Bakgrunnen for dette er at opplysningene om disse personene kan røpe et "klientforhold" jamfør ligningsloven § 8-8. Finansdepartementet mener at også status som fosterbarn kan røpe et "klientforhold", fordi opplysninger om barnet ikke ville fremkommet av listene dersom barnet hadde bodd sammen med foreldrene.

Offentliggjøringen av skattelistene er likevel viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold og kan bidra til den samfunnsmessige kontrollen med ligningsmyndighetene. Hemmelighold av resultatet av ligningen kan skape grunnlag for spekulasjoner omkring ligningsarbeidet i sin alminnelighet og om fastsettingene for enkeltpersoner eller grupper av skattytere.

- Det er først og fremst pressen som kan bidra til kritisk debatt om uoverensstemmelser mellom virkelige og skattemessige verdier. Denne saken viser at pressen også bidrar til å avdekke mangler i regelverket, og det er verdifullt for oss, sier statssekretær Geir Axelsen.