Historisk arkiv

IMF lån til Sri Lanka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Styret i Det internasjonale valutafondet (IMF) godkjente fredag 24. juli et stabiliseringprogram for Sri Lanka med et lån fra IMF på om lag 2,6 milliarder dollar, dvs. omkring 16 milliarder kroner.

Styrerepresentanten for den nordisk-baltiske valgkretsen, som Norge tilhører, stemte for programmet. Norge ønsket i utgangspunktet at valgkretsen skulle avstå fra å stemme, men lyktes ikke å få tilstrekkelig oppslutning om sitt syn. Det ble imidlertid gjort klart i styreinnlegget til den nordisk-baltiske representanten at Norge hadde ønsket å avstå fra å stemme.

Årsaken til Norges holdning er den humanitære situasjonen i Sri Lanka, som fortsatt er urovekkende. Manglende framskritt på det humanitære område vil også gjøre det vanskeligere å nå målene for stabiliseringsprogrammet.

Les IMF sin pressemelding om stabiliseringsprogrammet for Sri Lanka

Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Se mer informasjon her.