Historisk arkiv

Ny skatteavtale med Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norge undertegnet 09.09.09 en ny skatteavtale med Polen. Avtalen ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Enok Nygaard.

Gjeldende skatteavtale ble undertegnet i 1977 og det har lenge vært behov for reforhandling. Den nye avtalen inneholder viktige oppdateringer, blant annet er tidskravet for å etablere fast driftssted i en stat senket fra 18 til 12 måneder. Det er også tatt inn en ny bestemmelse om beskatning av tjenester og en bestemmelse som gir adgang til å ilegge kildeskatt på pensjoner. Utbytter utbetalt til selskaper er fritatt fra kildeskatt dersom morselskapet har minst 10 prosent eierandel i utdelende selskap.

På grunn av den store tilstedeværelsen av både polske arbidstakere og polske foretak i Norge har det vært viktig å få på plass en oppdatering av skatteavtalen, som vil legge grunn for videre utvikling av det økonomiske forholdet mellom Norge og Polen.

  • Ny avtale (med forbehold om Stortingets godkjennelse)