Historisk arkiv

8.november 2011:

Seminar med Strategirådet for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

The intention was to initiate and encourage a public debate on issues related to the development of the investment strategy of the Fund over time. In that respect, we can clearly call this a success, sa ekspedisjonssjef Pål Haugerud i sin oppsummering etter seminaret.

Ekspedisjonssjef Pål Haugerud og professor Elroy Dimson

Ekspedisjonssjef Pål Haugerud og professor Elroy Dimson.

Finansdepartementet benytter et eksternt Strategiråd i arbeidet med investeringsstrategien for SPU. Formålet med Strategirådet er å evaluere departementets arbeid, samt å bidra med faglige innspill til videreutviklingen av fondets investeringsstrategi. Både sammensetningen av rådet og mandatet skal kunne variere over tid. Strategirådet fikk i oppdrag å arrangere et seminar om viktige temaer knyttet til videreutvikling av investeringsstrategien for SPU.

Leder av Strategirådet er prof. Elroy Dimson (London Business School). Øvrige medlemmer er Antti Ilmanen (AQR Capital Management), Øystein Stephansen (DnB NOR) og professor og rektor Eva Liljeblom (Hanken Svenska Handelshögskolan).

Seminaret var fulltegnet med i alt 140 lokale og internasjonale deltakere fra finansbransjen og akademia. Stort engasjement fra både panelet og salen bidro til et svært vellykket arrangement med godt faglig utbytte.

Det er forfattet et innholdsreferat fra seminaret av Peter Stanyer (bio). Les referatet her.

Her er mer informasjon om program og panelister.

Paneldeltakere og respektive presentasjoner:

Statssekretær Hilde Singsaas innledet seminaret med åpningstale.

Høsting av likviditetspremien
Moderator: Dr. David Chambers, Cambridge Judge Business School
- Prof. Roger Ibbotson, Yale School of Management
- Prof. Andrew Ang, Columbia Business School
- Mr. Øystein Stephansen, DnB NOR

Tidsvarierende risikopremier
Moderator: Prof. Elroy Dimson, London Business School
- Prof. Rajnish Mehra, Arizona State University W. P. Carey School of Business
- Dr. Sung Cheng Chih, Government of Singapore Investment Corporation
- Dr. Antti Ilmanen, Author of Expected Returns (Wiley 2011)

Investeringer I framvoksende markeder
Moderator: Prof. Eva Liljeblom, Hanken School of Economics
- Prof. Campbell Harvey, Duke University Fuqua School of Business
- Prof. Arne Jon Isachsen, BI Norwegian Business School
- Prof. Elroy Dimson, London Business School 

 

Se også strategirådets leder Elroy Dimson oppsummere seminaret(video).