Historisk arkiv

Fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftsplikt på omsetning av utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet mener at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av utvinningstillatelser på norsk sokkel. Fortolkningsuttalelsen opprettholder dagens rettstilstand.

Finansdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om beskatningssted for omsetning av utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Etter norsk rett beror dette på om tjenestene er fjernleverbare eller stedbundne. Hvis tjenestene anses som fjernleverbare, så skal de beskattes der hvor mottakeren er hjemmehørende. Hvis omsetningen av slike utvinningstillatelser anses som stedbundne tjenester, vil beskatningsstedet skje der den faste eiendommen, som utvinningstillatelsen gjelder, befinner seg. Departementets oppfatning er at omsetning av utvinningstillatelser er stedbundne. Den norske kontinentalsokkelen er utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Etter departementets syn skal det dermed ikke beregnes merverdiavgift på omsetning av slike utvinningstillatelser. Dette samsvarer også med rettstilstanden i andre land.

Les uttalelsen her