Historisk arkiv

Sammensetning av ekspertutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Sammensetning av ekspertutvalg som skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser.

Sammensetning av ekspertutvalg som skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser:

  • Professor Kåre P. Hagen (utvalgsleder), Bergen
  • Konserndirektør Stein Berntsen, Stavanger
  • Seniorforsker Brita Bye, Oslo
  • Professor Lars Hultkrantz, Örebro, Sverige
  • Professor Karine Nyborg, Oslo
  • Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Bergen
  • Forsker Maria Sandsmark, Molde
  • Forsker Gro Holst Volden, Trondheim
  • Avdelingsdirektør Geir Åvitsland, Oppegård (fra 1. juni 2011)