Historisk arkiv

Finansdepartementet

Flere sykkelveier er god klimapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i VG

Nesten 60 prosent av alle daglige reiser er på under 5 km. Til slike reiser kan sykkel ofte være et alternativ. Mer sykling handler mye om å endre vaner. Det krever systematisk og langsiktig innsats i den enkelte kommune. Trondheim har lykkes - andelen sykkelreiser er oppe i 8 prosent, skriver statssekretær Kjetil Lund.

I VG 28. april kritiserer Frederic Hauge at Regjeringen varsler satsing på sykkelveier i klimameldingen. Men flere sykkelveier er god klimapolitikk.

En god klimapolitikk gir både reduserte utslipp av klimagasser og andre fordeler for samfunnet. Sykling gir reduserte utslipp, lavere lokale miljøutslipp og bedre folkehelse.

Nesten 60 prosent av alle daglige reiser er på under 5 km. Til slike reiser kan sykkel ofte være et alternativ. Mer sykling handler mye om å endre vaner. Det krever systematisk og langsiktig innsats i den enkelte kommune. Trondheim har lykkes - andelen sykkelreiser er oppe i 8 prosent.

Om andelen daglige reiser på sykkel dobles fra dagens 4 til 8 prosent, anslås utslippene av CO2 å gå ned med ca 140 000 tonn årlig. I tillegg kommer de positive virkningene for helse og lokalmiljø.

Ser man utelukkende på reduserte utslipp per krone, kommer neppe sykkel på førsteplass. Det viktigste og mest kostnadseffektive klimatiltaket Norge driver, er innsatsen for å stoppe den globale avskogingen. Vår innsats på 3 milliarder kroner vil kunne kutte opp mot 100 millioner tonn CO2 årlig. Det er nesten det dobbelte av de samlede norske utslippene.

Ingen påstår at økt sykling alene redder klimaet. Men klimapolitikken bør også ha med tiltak som kommer nær folks hverdag. Dette påpekes ikke minst av miljøbevegelsen. Økt sykling er et slikt tiltak.