Historisk arkiv

Distriktskvoter til Nordland, Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Regjeringen vil starte en prøveordning med distriktskvoter til høsten i Nordland, Troms og Finnmark. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sier at hensikten med distriktskvotene er å tilføre råstoff til industribedrifter i definerte distrikter for å fremme aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Pressemelding

Nr.: 54/2006
Dato: 23.06.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen mob.: 95 21 44 26

Distriktskvoter til Nordland, Troms og Finnmark

Regjeringen vil starte en prøveordning med distriktskvoter til høsten i Nordland, Troms og Finnmark. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sier at hensikten med distriktskvotene er å tilføre råstoff til industribedrifter i definerte distrikter for å fremme aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

- Fiskeri- og kystdepartementet skal etter forslaget vi nå sender på høring fordele distriktskvotene mellom Nordland, Troms og Finnmark. Deretter blir det opp til fylkeskommunene å fordele kvotene hver i sitt fylke, sier Helga Pedersen.

Det er for 2006 satt av 3 prosent av torskekvoten til trålerne og kystfartøyene mellom 15 og 28 meter til distriktskvote. Distriktskvoten utgjør 1,64 prosent av den samla norske torskekvoten.

Høringsnotatet som nå sendes ut gir nærmere regler for definisjonen av næringssvake distrikter og hvordan distriktskvotene skal administreres. Kvotene tildeles de enkelte fartøy etter søknad på ikke-diskriminerende grunnlag.

- Ordningen er utformet slik at den ikke er i strid med EØS-regelverket, sier Helga Pedersen.