Historisk arkiv

Transportkorridorer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

God infrastruktur er en forutsetning for handel og næringsvirksomhet. Utvikling av sikre og effektive transportkorridorer gjennom nordområdene står derfor sentralt på regjeringens dagsorden. Regjeringen vil støtte initiativet om etablering av den nordlige transportkorridoren mellom Kina og Nord-Amerika (N.E.W. korridoren), med omlasting i Narvik.

Pressemelding

Nr.: 103/2006
Dato: 01.12.2006
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig mob. 91 54 42 35
Underdirektør Esben Schlytter mob. 45 26 86 24

Transportkorridorer

God infrastruktur er en forutsetning for handel og næringsvirksomhet. Utvikling av sikre og effektive transportkorridorer gjennom nordområdene står derfor sentralt på regjeringens dagsorden. Regjeringen vil støtte initiativet om etablering av den nordlige transportkorridoren mellom Kina og Nord-Amerika (N.E.W. korridoren), med omlasting i Narvik.

Det er viktig å sikre Nord-Norge direkte tilgang til store internasjonale markeder, og på den måten åpne nye muligheter for utvikling av industri og næringsliv i nord. Det er derfor en målsetting å utvikle effektive transportløsninger på tvers av landgrensene.

Prosjektet kan få stor betydning for Nord-Norge og hele Barents-regionen. En av hovedutfordringene for industriell aktivitet og næringsutvikling i dette området, er kostnadene ved å frakte varer til og fra markedene.

N.E.W. korridoren kan både gi tilgang til billige og effektive transporttjenester, og bidra til økt aktivitet direkte som en konsekvens av logistikkvirksomhet.