Historisk arkiv

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2013. Den norske totalkvoten er på 54 000 tonn.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2013. Den norske totalkvoten er på 54 000 tonn.

Kvoten er ein reduksjon i høvet til fjoråret. Ettersom forhandlingane med EU om ein bilateral kvoteavtale ikkje er avslutta,  kan norske fartøy frå 1. januar berre fiske hestmakrell i norsk økonomisk sone. Fisket etter hestmakrell vert elles gjennomført med tilsvarande reguleringar som for 2012.

Forskrifta kan lesast på www.regjeringen.no/fkd