Historisk arkiv

Fiskeri- og kystdepartementet

Kvote for fangst av vågehval i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystministeren har fastsatt en kvote på 1286 dyr for vågekval­fangsten i 2013.

Fiskeri- og kystministeren har fastsatt en kvote på 1286 dyr for vågekval­fangsten i 2013.

Kvoten er den samme som for 2012. Det vil også i 2013 være fri fangst i alle fangstområdene.

Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

- Vi har med dette fastsatt en kvote som gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen, og fremhever på at vi også legger til rette for fortsatt stabilitet og gode rammebetingelser for hvalfangstnæringen.