Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil stoppe bruk av bekvemmelighetsflagg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Nye globale retningslinjer for kontroll av egne fartøy er fremforhandlet i FNs matvareorganisasjon, FAO. Norge har vært en aktiv pådriver i arbeidet.

Nye globale retningslinjer for kontroll av egne fartøy er fremforhandlet i FNs matvareorganisasjon, FAO. Norge har vært en aktiv pådriver i arbeidet.  

Bruk av bekvemmelighetsflagg for å unngå internasjonale forpliktelser er en utfordring i arbeidet med få bukt med ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

- Arbeidet med å bekjempe fiskerikriminalitet er viktig for Norge som en stor og ansvarlig fiskerinasjon. Dette er et viktig skritt for å sikre et bærekraftig fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Retningslinjene klargjør hvilket ansvar et land har for å kontrollere egne fartøy og sikre at landene etterlever internasjonale forvaltningstiltak. Kriteriene inneholder flere elementer fra gjeldende havrett. Ved å konkretisere hvordan ansvarlige flaggstater opptrer, vil de i tillegg kunne bidra til å peke ut stater som ikke oppfyller forpliktelsene, samtidig som de kan være til hjelp for flaggstater som ønsker å forbedre seg.

Retningslinjene er fremforhandlet gjennom tre tekniske konsultasjoner under FAOs fiskerikomité (COFI), og legges nå frem for endelig godkjenning på neste sesjon i COFI i juni 2014.

 

Les mer:

Fiskeridirektoratet: Retningslinjer for flaggstatansvar i kampen mot ulovlig fiske

 

Til toppen