Historisk arkiv

Rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vaksinen mot pandemisk influensa vil trolig være klar til utsendelse i midten eller slutten av oktober. Siden vaksinen ankommer i form av ukentlige leveranser gjennom flere måneder, har Nasjonalt folkehelseinstitutt i brev av 16. september oversendt departementet sine anbefalinger om hvem som bør tilbys vaksinen først.

– Jeg har siden Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet om utbrudd av et nytt influensavirus fredag 24. april, fulgt de faglige rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Jeg er tilfreds med at Folkehelseinstituttet har gjennomført en konsultasjonsrunde som sikrer at anbefalingene er bredt forankret i fagmiljøer og hos de gruppene som blir berørt, sier Hanssen.

Anbefalingene er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, og har vært forelagt relevante pasientforeninger, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Pandemikomiteen og de regionale helseforetakene.

Les mer om anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) på Pandemi.no.