Historisk arkiv

HPV- test i sekundærscreening – avventer evaluering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringen i forbindelse med forslag til endringer i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp og forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv. er nå avsluttet.

Mange av høringsinstansene har bedt om at Kreftregisterets evaluering av bruk av HPV-test i sekundærscreening i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft bør ferdigstilles før det tas en endelig beslutning om eventuelle endringer i regelverket.

Av hensyn til de synspunkter som har kommet frem i høringen, avventer Helse- og omsorgsdepartementet en beslutning om eventuell forskriftsendring til Kreftregisterets evaluering foreligger.