Historisk arkiv

Kartlegging av hvordan pasientenes rettigheter følges opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet ga i fjor Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge praktiseringen av bestemmelsene om frist i pasient- og brukerrettighetsloven. Helsetilsynet ble samtidig bedt om å redegjøre for tilsynserfaringer knyttet til etterlevelsen av disse bestemmelsene. Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt svar fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Helse- og omsorgsdepartementet  ga i fjor Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge praktiseringen av bestemmelsene om frist i pasient- og brukerrettighetsloven. Helsetilsynet ble samtidig bedt om å redegjøre for tilsynserfaringer knyttet til etterlevelsen av disse bestemmelsene. Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt svar fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

- Jeg er opptatt av at pasientenes rettigheter til utredning og behandling ivaretas på en god måte. Derfor har jeg bedt om å få en nærmere kartlegging av hvordan bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven praktiseres i helseforetakene, og hvordan disse bestemmelsene etterleves, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Svarene fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet er viktige i det videre arbeidet med å sikre at pasientene følges opp på en god og forsvarlig måte.

Les svaret fra Helsetilsynet

Les svaret fra Helsedirektoratet

Les Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsedirektoratet

Les Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsetilsynet