Historisk arkiv

Kortere ventetider i juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ventetiden for pasienter som fikk utredning og behandling i juli var i gjennomsnitt 60 dager. Det er det laveste som er målt hittil.

Den gjennomsnittlige ventetid for alle pasienter som er tatt til utredning og behandling er redusert med to dager i juli 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Ventetiden ved norske sykehus varierer gjennom året og juli er vanligvis den måneden hvor ventetiden er kortest. Dette er en gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til behandling uten ventetid. Om lag 70 pst. av alle døgnopphold er øyeblikkelig hjelp.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter