Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny strålevernforskrift tar barns helse på alvor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er i statsråd i dag vedtatt et nytt regelverk for strålevern i befolkningen. – Vi innfører grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Dette viser at vi tar barns helse på alvor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det innføres også strengere regler for bruk av laserpekere for å få stoppet et stadig økende problem med blending av bilførere og piloter.

– Dette er viktig for å gi politiet hjemmel til å beslaglegge laserpekere ved ulovlig bruk, uttaler Strøm-Erichsen.

For å forhindre stråleskader ved bruk av laser i medisinsk og kosmetisk behandling, tydeliggjør det nye regelverket hvilken kompetanse slikt personell må ha.

Statens strålevern vil være godkjennings- og tilsynsmyndighet også etter den nye forskriften.

De viktigste endringene
Det innføres bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler. De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Det innføres krav om godkjenning for enhver besittelse og bruk av laserpekere (klasse 3R, 3B eller 4) i offentlig rom, inkludert skoler. Kravet innføres som er et resultat av en stadig økende bruk av laserpekere og det faktum at feil bruk kan føre til øyeskader. Det er et stadig økende problem at enkeltpersoner har misbrukt laserpekere til å blende bilførere og piloter under avgang og landing.

Forskriften presiserer at laser klasse 3B og 4, IPL (intenst pulset lys) og andre sterke kilder skal betjenes av helsepersonell for all bruk på mennesker, enten det er til medisinsk eller kosmetisk formål.

Røntgendiagnostiske, nukleærmedisinske og MR-undersøkelser og behandlinger skal kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Kravet om henvisning er innført for å stoppe den økende tendensen til egenhenvisning, altså at pasienter kjøper seg røntgenundersøkelser uten at det foretas en kvalifisert individuell vurdering.

Til toppen