Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samarbeider med KS om gjennomføringen av samhandlingsreformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har i dag inngått en intensjonsavtale om å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen. – For regjeringen er det både viktig og nødvendig at vi får med oss KS når vi skal sette samhandlingsreformen ut i livet. Dette samarbeidet er basert på likeverdighet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det oppnevnes en koordineringsgruppe for gjennomføringsprosjektet, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet oppnevner ti medlemmer av koordineringsgruppen, som representerer Helsedirektoratet, fylkesmennene, de regionale helseforetakene, samt andre berørte departementer og involverte fagavdelinger i HOD. 

KS oppnevner seks representanter fra KS og kommunesektoren.