Forsiden

Historisk arkiv

Grenseboerbevis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Avtalen med Russland om grenseboerbevis trådte i kraft 29. mai. Fastboende i grensenære områder i Norge og Russland kan nå søke om grenseboerbevis ved henholdsvis det russiske generalkonsulatet i Kirkenes og det norske generalkonsulatet i Murmansk.

- Dette betyr at det blir vesentlig enklere for innbyggere i grenseområdet å krysse grensen og ferdes i de grensenære områdene. Ordningen med grenseboerbevis legger til rette for økt kontakt mellom Norge og Russland, og bygger videre på vårt gode grensenære samarbeid, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Fastboende i de delene av Norge og Russland som ligger mindre enn 30 kilometer fra riksgrensen vil kunne søke om grenseboerbevis. Avtalen, som ble signert 2. november 2010, omfatter rundt 9 000 personer i deler av Sør-Varanger kommune, og opptil 45 000 personer i kommunene Zapoljarnyj og Korzunovo samt deler av kommunene Nikel og Petsjenga på russisk side. Innehaverne av grenseboerbevis kan oppholde seg uten visum i inntil 15 dager i strekk i grenseområdet til den andre staten. En grenseboer er en person som har vært lovlig bosatt i grenseområdet de siste tre årene. Personen trenger ikke å være russisk eller norsk borger. Grenseboerbeviset gir ikke rett til å arbeide i Norge.

Nærmere informasjon om hvordan man søker og hvilke rettigheter og plikter innehaveren av grenseboerbeviset har, finner man på hjemmesidene til Utlendingsdirektoratet.