Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013:

Bedre bemanning i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår flere utredere i Høyesterett. Det er en følge av et økende antall saker og strengere krav til saksbehandlingstid i landets øverste domstol.

Saksmengden i Høyesterett har blitt stadig større de siste årene. Mellom 2005 og 2012 økte antallet innkomne saker med 15 prosent – mens antallet utredere i samme periode var uendret. Samtidig ser Høyesterett en klar utvikling i retning av stadig mer komplekse saker.

– På tross av betydelig bruk av overtid ved utredningsenheten, må dommerne i mange tilfeller behandle saker uten at de har blitt forberedt av en utreder. Dette er både uheldig ressursbruk og en stor arbeidsbelastning for dommerne, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 0,8 millioner kroner for å ansette tre nye utredere i Høyesterett fra høsten 2013.

Til toppen