Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer effektiv behandling av omgjøringsanmodninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet vil effektivisere behandlingen av omgjøringsanmodninger i utlendingssaker. Dette vil frigjøre ressurser til behandling av de klagesakene som ikke allerede er avgjort.

– Det er et problem at det fremsettes uforholdsmessig mange omgjøringsanmodninger. De færreste fører til omgjøring, og i mange tilfeller er utfallet helt åpenbart, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Rettssikkerheten på utlendingsfeltet er ivaretatt gjennom grundig behandling i UDI og UNE. Omgjøringsanmodninger opphever ikke plikten til å returnere etter at man har fått avslag på en klage i UNE. Norges folkerettslige forpliktelser innebærer imidlertid at myndighetene ikke kan nekte å vurdere nye opplysninger.

– Vi foreslår at UNE skal kunne avslå uten begrunnelse når det er åpenbart at omgjøringsanmodningen ikke kan føre frem, sier statsråden.

Lovforslaget innebærer at de omgjøringsanmodningene som åpenbart ikke kan føre frem, gis en forenklet behandling. I slike tilfeller skal UNE i utgangspunktet avslå uten en særskilt begrunnelse eller annen individualisert tekst. Forslaget åpner imidlertid for at UNE kan gi en begrunnelse dersom særlige grunner taler for det, selv om utfallet er åpenbart. Dette vil blant annet være aktuelt i en del saker som berører barn.

Departementet foreslår også at UNE skal kunne avvise anmodninger som ikke oppfyller bestemte formkrav, eller som fremmes av utlendinger uten kjent oppholdssted.

Til toppen