Prop. 180 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget