Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

PST får styrket livvakttjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 20,8 millioner kroner til å styrke PSTs livvakttjeneste i 2013. Midlene skal blant annet gå til ansettelse av flere livvakter og til å dekke kostnader til tjenestens økte aktiviteter.

– Regjeringen ønsker at Politiets sikkerhetstjeneste skal være godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Siden 2011 har det vært økt press på livvakttjenesten i PST. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20,8 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Livvakttjenesten har de siste årene hatt en betydelig økning i antall oppdrag. Dette skyldes blant annet at antall personer med full livvakttjeneste har økt, og at trusselbildet er endret. Det er også en stor økning i reiseaktivitet i inn- og utland, også til konfliktområder, noe som medfører økt overtidsbruk og økte reisekostnader for livvaktene.

Til toppen