Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013:

Styrking av den høyere påtalemyndighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 millioner kroner til å styrke straffesaksbehandlingen ved Den høyere påtalemyndighet.

Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 millioner kroner til å styrke straffesaksbehandlingen ved Den høyere påtalemyndighet.

Den høyere påtalemyndighet har de senere årene hatt en økende saksmengde. I 2012 var det en tendens til mer omfattende saker, og antall rettsdager det året er det høyeste som er registrert.

– Det er viktig med en god og effektiv saksflyt i hele straffesakskjeden, ikke minst i alvorlige straffesaker. Derfor foreslår regjeringen nå å øke bevilgningen til Den høyere påtalemyndighet med til sammen 6,1 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Dette vil blant annet legge til rette for at den høyere påtalemyndighet kan sikre nødvendig avvikling av saker.

   

Til toppen