Historisk arkiv

Nytt rettshjelpsregelverk og ny salærsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ny offentlig salærsats gjelder fra nyttår. Samtidig trer omfattende endringer i rettshjelpsloven i kraft, som innebærer betydelige forenklinger i regelverket. Nye rundskriv om fri rettshjelp og stykkpris-forskriften er nå tilgjengelig.

Nytt rettshjelpsregelverk og ny offentlig salærsats

Ny offentlig salærsats er fra 1. januar 2006 kr. 805,-. Samtidig trer omfattende endringer i rettshjelpsloven i kraft, som innebærer betydelige forenklinger i regelverket.

Som følge av blant annet lovendringene er det utarbeidet ny rettshjelpsforskrift og ny stykkprisforskrift. Videre er det utarbeidet nytt rundskriv om fri rettshjelp (G-12/2005) og nytt stykkprisrundskriv (G-13/2005). I tillegg er det utarbeidet nytt skjema for arbeids- og salæroppgave.

Les mer:

Skjema:

Aktuelle lenker: