Rundskriv G/13-05 Stykkprisforskriften

Ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (Stykkprisforskriften)

Rundskriv G/13-05 Stykkprisforskriften

Det er utarbeidet en ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker.

Rundskrivet er sist endret 20.11.2009.

Les rundskrivet her i PDF-format.