Historisk arkiv

Ønsker begrensning i privat fyrverkeribruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Sju av ti ønsker større begrensninger i privat bruk av fyrverkeri, mens fire av ti vil ha totalforbud. Det viser en spørreundersøkelse utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En arbeidsgruppe skal nå vurdere tiltak.

Flertall vil ha begrensning i privat fyrverkeribruk

Sju av ti ønsker større begrensninger i privat bruk av fyrverkeri, mens fire av ti vil ha totalforbud. Det viser en spørreundersøkelse MMI har utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

En arbeidsgruppe ledet av DSB skal vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere antall skader på nyttårsaften. Gruppen er nedsatt etter initiativ fra justisminister Knut Storberget, og består for øvrig av representanter fra Finansnæringens hovedorganisasjon, Norsk pyroteknisk bransjeråd, Norsk brannvernforening, Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo brann- og redningsetat, Røros brannvesen og Kommunenes sentralforbund.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 7. mars og skal levere en rapport til Justis- og politidepartementet innen 29. september.

Les mer på hjemmesiden til DSB.