Historisk arkiv

Historisk arkiv

Barnehus åpnet i Kristiansand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller at den kommer for sent. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud oppretter Regjeringen barnehus, der avhør, undersøkelser og behandling skjer på samme sted.

– Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers, vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er stolt over å kunne åpne Norges tredje barnehus i Kristiansand, sier justisminister Knut Storberget.

Landsdekkende tilbud. Norges første Barnehus åpnet i Bergen i november i fjor, og like før jul åpnet Barnehuset Hamar.  Nå åpnes Barnehuset Kristiansand. Når Trondheim og Tromsø snart får sine Barnehus, har Regjeringen sørget for et landsdekkende tilbud gjennom å etablere Barnehus i alle helseregioner. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo. Etableringen av Barnehus er ett av femti tiltak i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Barnehuset skal bli et senter for å styrke kompetansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester.

Daglig leder for Barnehuset Kristiansand blir Anne Lise Farstad, tidligere pasientombud i Aust-Agder. Huset i Kristiansand skal ta imot barn og unge fra hele Sør-Norge.

Fakta:

  • Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus – ikke en eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi.
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset – ikke sendes fra sted til sted.
  • Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse.
  • Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale kompetansesentra om vold og traumatisk stress.