Historisk arkiv

Historisk arkiv

Barnehus blir landsdekkende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller kommer for sent. For å sikre bedre hjelpe- og behandlingstilbud vil Regjeringen få på plass en landsdekkende ordning med barnehus i løpet av året.

 

Det er allerede opprettet barnehus i Bergen og Hamar, og regjeringen har bestemt at det også skal etableres barnehus i Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller kommer for sent. For å sikre bedre hjelpe- og behandlingstilbud vil Regjeringen få på plass en landsdekkende ordning med barnehus i løpet av året.

Regjeringen har bestemt at det skal etableres barnehus i Trondheim, Tromsø og Kristiansand, der avhør, undersøkelser og behandling av barnet skjer på ett og samme sted. I fjor åpnet barnehus i Bergen og på Hamar. Barnehusene vil i løpet av året være etablert i alle helseregioner.

– Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er stolt over at ordningen nå blir landsdekkende, sier justisminister Knut Storberget.

Barnehuset skal bli et senter for å styrke kompetansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester. I Kristiansand åpnet et barnehus i november, og i Trondheim og Tromsø vil barnehus være på plass i løpet av året.

Fakta:

  • Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus – ikke en eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset – ikke sendes fra sted til sted.
  • Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse
  • Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale kompetansesentra om vold og traumatisk stress.

Kontaktinformasjon:

Barnehuset Bergen

Barnehuset Hamar