Historisk arkiv

Historisk arkiv

Barnehus åpnet på Hamar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller at den kommer for sent. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud oppretter Regjeringen barnehus, der avhør, undersøkelser og behandling av barnet skjer på samme sted.

Justisminister Knut Storberget, helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen under åpningen av barnehuset på Hamar. 

Barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep opplever ofte at hjelpen uteblir eller at den kommer for sent. For å sikre disse barna bedre hjelpe- og behandlingstilbud oppretter Regjeringen barnehus, der avhør, undersøkelser og behandling av barnet skjer på ett og samme sted.

- Barn fortjener samfunnets beste beskyttelse. Ved å samle fagpersonene under samme tak og la dem samarbeide på tvers vil ofrene få bedre støtte og omsorg. Jeg er stolt over å kunne åpne Norges andre barnehus på Hamar, sier justisminister Knut Storberget.

Det første barnehuset ble åpnet i Bergen i november. Det kommer tre til i løpet av 2008, slik at ordningen blir landsdekkende. Etableringen av barnehus er ett av femti tiltak i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

- Kommunale og statlige tjenester må fortsatt styrke sin kompetanse i arbeidet med volds- og overgrepsutsatte barn. Nå får blant annet barnevernet og familievernet i regionen en ny og viktig samarbeidspartner. Derfor vil flere utsatte barn få den hjelpen de trenger, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

- Barnehuset er et nytt tilbud som skal gi helhetlig hjelp, omsorg og behandling til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep eller vært vitne til vold og mishandling i nære relasjoner.  I barnehuset skal barnet få alle tjenestene – ikke sendes fra sted til sted, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.  

Barnehuset skal bli et senter for å styrke kompetansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester.

Det er psykiatrisk sykepleier Anne Kristin Sandnes som er ansatt som prosjektleder for Barnehuset Hamar, og tre personer er ansatt i fagteamet. 

Fakta:

  • Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus – ikke en eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset – ikke sendes fra sted til sted.
  • Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse
  • Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale kompetansesentra om vold og traumatisk stress.