Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen legger i dag frem en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Hovedmålet er at den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet skal bli bedre samordnet, mer effektiv og mer synlig.

Planen inneholder en rekke tiltak på flere departementers ansvarsområder. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av en treårsperiode.

På Justisdepartementets forvaltningsområde, vil Regjeringen blant annet vurdere organiseringen av politidistriktenes arbeid med økonomisk kriminalitet, med sikte på å få en mer effektiv ressursutnyttelse og mer robuste kompetansemiljøer.

En del av planens oppfølgingsarbeid vil det være naturlig å behandle i den kommende stortingsmeldingen “Resultatreformen – videreutvikling av politi – og lensmannsetaten”, som fremmes for stortinget våren 2012.

Ressursbehovet i både Økokrim og i politidistriktenes økoteam vil bli løpende vurdert i perioden.

Til toppen