Forsiden

Historisk arkiv

Forliset av Deep Sea Driller utredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet fikk i dag overlevert utredningen etter forliset av riggen Deep Sea Driller. Seks personer omkom da riggen grunnstøtte 1. mars 1976. Det er politimester Rolf B. Wegner som har foretatt utredningen.

Utredningen kan du lese i pdf-format her.

Ulykken ble i 1976 gransket av en kommisjon som avleverte rapport 28. april 1976. I anmodningsvedtak nr. 175 (2004-2005) ba Stortinget regjeringen foreta en gjennomgang av alle sidene ved forliset av "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette engasjerte Justisdepartementet politimester Rolf B. Wegner til å foreta en utredning av forliset.

Mandatet for utredningen var:

”1. Gjennomgå kommisjonsrapporten 28. april 1976, samt annen dokumentasjon etter forliset, med sikte på avdekke om det i denne dokumentasjonen er indikasjoner på feil eller mangler, som bør føre til nye undersøkelser av havariet.

2. På samme grunnlag avdekke om det er indikasjoner på at myndighetenes oppfølgning etter forliset, spesielt i forhold til de etterlatte og pårørende, på noe punkt har vært mangelfull.

3. I fall det avdekkes indikasjoner som nevnt i punkt 1. og 2., skal gjennomgangen omfatte forslag til hvilke konkrete undersøkelser som bør gjennomføres for å klarlegge om det bak indikasjonene er reelle misforhold som bør rettes opp.

I arbeidet med utredningen bør det vurderes å ha kontakt med representanter for de overlevende og etterlatte, eller representanter for disse. Det bør også vurderes å ha kontakt med andre aktører som har vært involvert i og etter ulykken.

Utreder kan bruke referansepersoner og innhente sakkyndig vurdering og uttalelse. Det kan bes om bistand fra Justisdepartementet i forbindelse med å innhente slik vurdering og uttalelse.

Rapporten skal avgis til Justisdepartementet innen 1. november 2007.”

Rapporten er avlevert til Justisdepartementet ved statssekretær Astri Aas-Hansen i dag. Justisdepartementet vil nå gjennomgå rapporten og Stortinget vil bli orientert på egnet måte.