Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Anmodning om ny stornemndsak om returer til Mogadishu

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har i dag bedt Utlendingsnemnda (UNE) om å behandle en ny sak i stornemnd som gjelder returer til Mogadishu i Somalia.

Justisdepartementet har i dag bedt Utlendingsnemnda (UNE) om å behandle en ny sak i stornemnd som gjelder returer til Mogadishu i Somalia.

Departementet mener at det vedtaket som stornemnda traff i mars i år, ikke viser tilstrekkelig klart hvordan stornemnda har anvendt asylreglene i utlendingsloven når de har vurdert returer til Mogadishu. I et vedtak fra 26. mars i år, konkluderte stornemnda med at det ikke foreligger noe generelt vern mot returer til Mogadishu i Somalia. Stornemnda la til grunn en strengere vurdering enn det som har vært UDIs praksis i slike saker. Det følger av forarbeidene til utlendingsloven at det i spesielle situasjoner vil kunne foreligge et generelt vern mot retur til et område med væpnet konflikt.

– Etter en gjennomgang av stornemndas vedtak har departementet kommet til at det er enkelte deler av stornemndas begrunnelse som gjør det uklart om stornemnda fullt ut har lagt dette til grunn når de har anvendt loven, sier justisminister Knut Storberget. 

Storberget understreker at han ikke tar stilling til hvordan det er riktig å vurdere den faktiske situasjonen i Mogadishu og at dette er vurderinger som må overlates til UDI og UNE. Inntil det foreligger en ny og klarere avgjørelse vil UDI ikke bli instruert til å følge stornemndas vedtak når det gjelder retur til Mogadishu.

– Jeg har i dag instruert UNE om å behandle ytterligere en sak for stornemnd. Jeg har også instruert UDI om at de inntil videre skal fortsette sin tidligere praksis når det gjelder vurderingen av returer til Mogadishu. UDI skal imidlertid følge stornemndas vurdering om at mange som kommer fra Mogadishu vil kunne henvises til internflukt i andre områder av Sør-Somalia, sier Storberget.

Til toppen