Historisk arkiv

Mer kompetanse til sykepleierutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fordelt 9,5 mill. til kompetanseheving ved sykepleierutdanningene som ikke ble reakkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Mer kompetanse til sykepleierutdanningene

Kunnskapsdepartementet har fordelt 9,5 mill. til kompetanseheving ved sykepleierutdanningene som ikke ble reakkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Høgskolene risikerer å miste godkjenningen for utdanningene og å måtte legge ned studietilbudet dersom de ikke tilfredsstiller kravene til kompetanseheving innen den fristen NOKUT har fastsatt. For de fleste gjelder dette innen november 2007.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført en evaluering og reakkredigering av alle sykepleierutdanningene i landet samt to masterstudier i sykepleiervitenskap. Reakkrediteringsprosessen avdekket svakheter, og nesten alle institusjonene må innen bestemte tidsfrister gjøre forbedringer for å tilfredsstille kravene til standarder og kriterier for studier, som er fastsatt i forskrift, for fortsatt å kunne tilby sykepleierutdanning.

Et av kravene som NOKUT har fastsatt er at minst 20 prosent av undervisningspersonalet skal ha doktorgrad eller tilsvarende, dvs at en kan inneha en førstestilling. Bare to av sykepleierutdanningene oppfyller i dag dette kompetansekravet for de faglig ansatte. Kunnskapsdepartementet har derfor fordelt ekstra midler til frikjøp av personale som er i førstestillingsprogram slik at de skal bli ferdige innen fristen. Et kvalifiseringsløp til førstestilling er krevende, særlig når det må kombineres med andre gjøremål.

Tall departementet har innhentet fra høyskolene, viser at så mange som 200 ansatte er i ferd med å kvalifisere seg gjennom et førstestillingsprogram. Det utgjør nesten 25 prosent av den totale staben i grunnutdanning i sykepleie på landsbasis, og er dobbelt så mange som det er krav om for at studiene skal kunne godkjennes etter gjeldende forskrift. Antallet varierer mellom institusjonene.

– Det er spesielt gledelig at så mange allerede er inne i et utdanningsprogram. Dette vil bidra til at sykepleierutdanningen til syvende og sist vil komme styrket ut, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Lenke til oversikt over fordeling mellom høyskolene