Historisk arkiv

Skolen får tilgang til NRKs arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og NRK går sammen for å gjøre deler av NRKs arkiv tilgjengelig for skolene fra 1. september 2007.

Skolen får tilgang til NRKs arkiv

Kunnskapsdepartementet og NRK går sammen for å gjøre deler av NRKs arkiv tilgjengelig for undervisning i skolene.

1. september 2007 vil NRK lansere skoleportalen NRK.no/skole med klipp fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv. Klippene skal både være søkbare, knyttet til aktuelle program i fjernsyn og radio og til kompetansemålene i læreplanen. På denne måten vil det være enkelt for lærerne å bruke klippene i undervisningen.

– NRKs arkiver er en viktig del av vår kulturarv og en formidabel ressurs. NRK.no/skole gir elevene tilgang til denne arven, og vil gi lærerne et verktøy for å knytte samtid og historie sammen og aktualisere undervisningen. Men skoleportalen vil også være nyttig i for eksempel naturfagsundervisningen, gjennom klipp om ny forskning, værvarsling eller livet i naturen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

NRK.no/skole legger også opp til å være en interaktiv møteplass for elevene og et samarbeidsverktøy mellom skoler – hele tiden knyttet til undervisningssituasjonen. Skoleportalen vil ved lansering inneholde 1000 pedagogisk tilrettelagte klipp, og samlingen skal innen 2009 vokse til 10 000 klipp.

– Rik tilgang til digitale læringsressurser er en forutsetning for å sikre alle elever og lærere digital kompetanse. Digitaliseringen av NRKs arkiver og ikke minst den pedagogiske tilretteleggingen som ligger i NRK.no/skole er et viktig skritt for å gi skolen spennende og nyttige digitale læringsressurser, sier Djupedal.

NRK.no/skole vil utvikles etter modell fra Danmarks radios skoleportal www.dr.dk/skole. I første omgang er portalen dels finansiert av Kunnskapsdepartementet og dels av NRK selv, og vil koste 17,5 millioner kroner i 2007. Hvilken modell for finansiering som skal velges i fremtiden er under vurdering i departementet. NRK.no/skole vil spille en sentral rolle i strategiplanen for kunst og kultur i opplæringa som nå er under utarbeiding.

Kunnskapsdepartementet har også inngått en avtale med Statens kartverk om å gjøre digitale kart tilgjengelig for elever, studenter, lærere og forskere. Dette er en del av prosjektet Norge Digitalt.