Historisk arkiv

Resultater fra TALIS 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske skoleledere gir lærerne lite konkret tilbakemelding på deres undervisningspraksis. Lærerne har stort behov for profesjonell utvikling. Samtidig er norske lærere i særklasse når det gjelder trivsel og tiltro til at de bidrar til elevenes læring med sin undervisning.

Det viser Teaching And Learning International Survey (TALIS), en ny OECD-undersøkelse av viktige forhold for undervisning og læring. Studien er gjennomført blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet.

Rapporten ”Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS” viser at norske lærere skiller seg klart ut med de mest positive svarene når det gjelder generell jobbtilfredshet og vurdering av hvordan de lykkes med undervisningen. Samarbeidsklimaet mellom elever og lærere, sett med lærernes øyne, er også bedre i Norge enn i noe annet TALIS-land.

Les mer om saken på www.udir.no