Historisk arkiv

Vil styrke skoleledelsen for å bedre IKT-bruken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder antall elever for hver PC i skolen. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er avgjørende for elevenes muligheter til å utnytte digitale verktøy i undervisning og læring. Lærerne viser gode resultater i kunnskapstesten som er gjennomført.

Årets ITU Monitor viser at norsk skole er på rett vei når det gjelder dekning av datamaskiner for elevene. Videre viser monitoren at motiverte og kompetente lærere med støtte fra skoleledelsen, er avgjørende for elevenes muligheter til å utnytte digitale verktøy i undervisning og læring. Lærerne viser gode resultater i kunnskapstesten som er gjennomført i sammenheng med ITU-monitor.

Undersøkelsen viser at bruk av PC i undervisningen øker klart i videregående opplæring, mens utviklingen i grunnskolen viser at bruken ikke har økt siden forrige undersøkelse i 2007. Videre viser undersøkelsen at PCer er best integrert og hyppigst bruk i faget norsk. PCer brukes primært til skriving, men bruk av PC til lesing viser en klar økning.

Tallene viser at 21 % av elevene på 9. trinn bruker datamaskin oftere enn 4 timer pr uke. Tilsvarende tall for 7. trinn og Vg2 er henholdsvis 11 % og 76 %.

-  I videregående opplæring er det en positiv utvikling, og jeg vil gi ros til skoleeierne for deres innsats, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

-  For grunnskolens del viser resultatene at vi fortsatt har utfordringer, og her må vi fortsette å arbeide for å sikre alle elever gode digitale ferdigheter. Ikke minst er dette viktig for å hindre utvikling av sosiale digitale skiller.

Infrastrukturen i grunnskolen har blitt bedre. Siste kartlegging viser at vi har 3,7 elever for hver PC i grunnskolen. 

Dette vil Kunnskapsdepartementet gjøre for å styrke bruken av IKT i skolen:

  • Digitale ferdigheter skal styrkes i den nye lærerutdanningen og gjennom videreutdanningstilbud.
  • Pedagogisk IKT-bruk blir en del av den nye rektorutdanningen.
  • Det skal etableres et nytt nasjonale Senter for  IKT i utdanningen, som blant annet skal drive veiledningen av skoler og skoleeiere.
  • Det skal utvikles kvalitetssikringsverktøy for digitale læremidler.

Kunnskapsdepartementet etablerer Senter for IKT i utdanningen fra årsskiftet 2009/2010. Hovedoppgaven for senteret blir å styrke kunnskapen om IKT i læringsprosessene og å formidle denne kunnskapen. Senteret vil også ha viktige oppgaver innenfor digitale læringsressurser, læringsteknologi, identitetsforvaltning, standardisering og utdannings- og yrkesinformasjon.

Målgruppene for sentret er barnehagene, grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanningene.

ITU Monitor 2009 er en studie som kartlegger faglig og pedagogisk bruk av IKT i norsk skole. Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanningen (ITU) er ansvarlig for studien.

Se mer: http://www.itu.no/