Historisk arkiv

20 nye millioner til Ny GIV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lovte ytterligere 20 millioner kroner til prosjektet Ny GIV på neste års statsbudsjett på en konferanse i Oslo i dag. Ny GIV er regjeringens storsatsing for økt gjennomføring i videregående skole.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lovte ytterligere 20 millioner kroner til prosjektet Ny GIV på neste års statsbudsjett på en konferanse i Oslo i dag.  Ny GIV er regjeringens storsatsing for økt gjennomføring i videregående skole.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke dere. Ny GIV er mitt initiativ, men det hjelper ikke at jeg står i Oslo og kauker om økt gjennomføring i videregående skole, hvis ikke dere som skal gjøre jobben i praksis har engasjementet. Dere har vist entusiasme og handlekraft og lagt til rette for at tusenvis av elever kan gjennomføre videregående opplæring. Dere har gått foran i den nasjonale dugnaden for å øke gjennomføringen i videregående opplæring – og jeg vet at dette kom brått på og krevde omfattende innsats, sa statsråden på en konferanse for 450 lokale prosjektledere, skoleledere og andre engasjert i prosjektet Ny GIV.

Mange suksesshistorier

2300 tiendeklassinger har fått forsterket opplæring i lesing og regning i vårsemesteret. De har fått oppfølging i overgangen til videregående skole. 650 lærere har fått skolering. Antallet ungdom som verken NAV eller fylkeskommunen har hatt oversikt over er mer enn halvert. Dette er noen av resultatene så langt i prosjektet Ny GIV.

-Suksesshistoriene er mange. Jeg husker godt møtet med de to jentene fra Tromsø som gikk fra karakterene en og to i norsk til karakterene fem og seks. Ungdom jeg har snakket med i Ny GIV følte seg priviligerte: De ble sett og de fikk en ny sjanse. Takk til dere som er hjelperne. Dere har Norges viktigste jobb! avsluttet Halvorsen.

Les mer om Ny GIV her