Historisk arkiv

Ny direktør ved Senter for IKT i utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Trond Ingebretsen er tilsatt som direktør for det nasjonale senter for IKT i utdanningen, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Trond Ingebretsen, 45 år, er tilsatt som direktør for det nasjonale senter for IKT i utdanningen, som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Senter for IKT i utdanningen skal arbeide aktivt for at IKT bidrar til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter.  Dette innebærer å arbeide for at utdanningssektoren bedre utnytter potensialet som ligger i IKT for utdanning, læring og innovasjon gjennom en helhetlig tilnærming til feltet IKT i skolen. Senteret skal også samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrke, og gi støtte ved valg av utdanning og karriere.

Hovedkontoret for Senter for IKT i utdanningen ligger i Tromsø med et avdelingskontor i Oslo. Senteret har i dag om lag 60 ansatte.

Trond Ingebretsen er utdannet siviløkonom og kommer fra stillingen som daglig leder og medeier i konsulentselskapet Isfjord AS. Ingebretsen er sentral i arbeidet med IT-løsninger til utlendingeforvaltningen (UDI, UNE, IMDI og politiet). Han har tidligere arbeidet i Accenture, vært administrerende direktør i etableringen av TenPipes AS, IKT – direktør i Aetat, samt direktør for forretningsutvikling / Programdirektør i NAV.