Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Prioriterer studentboliger i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet bevilger midler tilsvarende 611,5 boenheter. Dette er en økning på nesten 200 enheter i forhold til 2007. – Bergen er prioritert, og vil også prioriteres i 2009 slik at prosjektet med 500 hybelenheter blir fullfinansiert, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2008 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Departementet har videre lagt vekt på fortgang i økningen av hybelenheter ved å fordele hele det søkte antallet tilsagn om tilskudd til hybelenheter til flere studentsamskipnader.

Antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet er vektlagt. Departementet forutsetter at studentsamskipnadene skal ha et tilfredsstillende tilbud av studentboliger for studenter med funksjonsnedsettelse.

Kunnskapsdepartementet har fordelt midler til bygging av studentboliger for 2008.
Innenfor rammen av om lag 153 millioner kroner gis det tilsagn til 611,5 nye hybelenheter.

I 2008 er tilsagn til nye studentboligprosjekter fordelt på følgende måte:

Studentsamskipnad

Antall tilsagn

Bergen

160

Nord- Trøndelag

10

Oslo

103

Oslo og Akershus

86,5

Stavanger

50

Sunnmøre

5

Telemark

70

Trondheim

127

TOTALT

611,5

Til toppen