Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Foreslår nytt Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Universitetsmuseene har samlinger som kan komme langt mer til nytte både for forskere, forvaltere, skoleelever og folk flest. Jeg ser fram til å se nærmere på utvalgets anbefalinger, sa statsråd Tora Aasland, da hun i dag mottok rapporten som anbefaler at det opprettes et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum.

Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet har sett på hvordan man best kan utvikle et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum. Utvalget overrakte i dag sin rapport til statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

- Universitetsmuseene har samlinger som kan komme langt mer til nytte både for forskere, forvaltere, skoleelever og folk flest. Jeg ser fram til å se nærmere på utvalgets anbefalinger, sa statsråd Tora Aasland, da hun i dag mottok rapporten som anbefaler at det opprettes et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum.

Utvalgsarbeidet har vært en oppfølging av i St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale om universitetsmuseene.

I Stortingsmeldingen Tingenes tale uttalte Kunnskapsdepartementet en ambisjon om at universitetsmuseene bør være verdensledende på digitalisering innen sitt område. I visjonen skal de sentrale delene av universitetsmuseenes samlinger være digitalt tilgjengelige og tilrettelagt for forskning, forvaltning, skole og allmennheten. Utvalget har kalt denne ambisjonen for Fyrtårnet NDU.

 Fyrtårnet NDU skal:

  • utvikle samhandlingsarenaer og oppnå merverdier ved å drive målrettede prosesser og prosjekter som inkluderer alle universitetsmuseene
  • plassere universitetsmuseene som en viktig aktør i den digitale allmenningen
  • utvikle en felles digital formidlingsstrategi for alle universitetsmuseene
  • utvikle, etablere og drifte felles systemer for ontologier og tesauruser innen natur- og kulturhistorie
  • øke innsatsen på utvikling av felles samlingsdatabaser som er effektive plattformer for formidling
  • samordne innsamling, digitalisering og kvalitetssikring av objekter i samlingene

For å få dette til, mener utvalget at det trengs en kraftig satsing både fra en sentral organisasjon og på universitetsmuseene. Utvalget foreslår at NDU organiseres med en sentral enhet som har et spesielt ansvar på området. Denne enheten skal samarbeide med, og være en stimulans for, hvert enkelt museums formidlingsmiljø.

Utvalgets rapport vil sendes ut på høring til alle berørte parter, slik at Kunnskapsdepartementet får et best mulig grunnlag for å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen.

 Lenke til rapporten om nasjonalt digitalt universitetsmuseum

 

Til toppen